fbpx
Menu Close

KEGIATAN HARIAN SANTRI SMA eLKaDI

NO WAKTU KEGIATAN
1. 03.15 – 04.15
Qiyamul lail 
2. 04.15 – 05.45
 Jama’ah subuh & Tajfidzul qur’an
3. 05.45 – 07.00 Amal sholeh & sarapan pagi
4. 07.00- 07.45
Tahfid maudhu’i/Al qur’an
5. 07.45-11.45
 KBM
6. 11.45-13-15
 Jama’ah Dhuhur & Intensif Bhs.Arab
7. 13.15-15.00
 Makan siang & istirahat
8. 15.00-16.30
 Jama’ah ashar & Tahfidzul qur’an
9. 16.30-17.30  Olah raga dan persiapan jama’ah magrib
10. 17.30-19.00
 Jama’ah magrib, Latihan khutbah jum’at /kajian D makan malam
11. 19.00-20.00 Jama’ah Isya’ dan Tahfidzul Al qur’an
12. 20.00-21.00  Intensif Bhs. Arab
13. 21.00-22.00  Belajar materi formal
14. 22.00-03.15  Istirahat malam

%d bloggers like this: